• Giáo trình thiết kế cầu

 • Giáo trình thiết kế đường

 • Giáo trình xây dựng cầu

 • Vẽ kỹ thuật

 • Từ Hải đồ giấy đến Hải đồ điện tử

 • Proceedings of ICASL 2015

 • Hóa kỹ thuật máy tàu thủy

 • Quản lý Logistics quốc tế

 • Văn bản pháp luật mới liên quan đến công...

 • Tuyển tập các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

 • Giao thông tiếp cận (Tái bản có sửa chữa,...

 • Kết cấu thép hiện đại trong công trình giao...

 • Khảo sát địa kỹ thuật

 • Truyền động máy xây dựng

 • Chỉnh trị sông và cửa sông ven biển

 • Thống kê doanh nghiệp Bưu chính viễn thông

 • Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông...

 • Ấn phẩm Privilege - Cảm nhận sự khách biệt...

 • Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển

 • Giáo trình Toán 1 (Hệ Đại học – Khối Kỹ thuật)

1 2 3 4 5 6
Giáo trình thiết kế cầu
Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn - ThS. Trần Thị Hà - KS. Cao Huy Thắng
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình thiết kế đường
Tác giả: THS. Nguyễn Thị Thảo
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách:
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình xây dựng cầu
Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn - KS. Cao Huy Thắng
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Vẽ kỹ thuật
Tác giả: Hồ Sĩ Cửu
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2015 Giá : 98,000 VNĐ
Từ Hải đồ giấy đến Hải đồ điện tử
Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Loại sách: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 292
Năm xuất bản: 2015 Giá : 295,000 VNĐ
Proceedings of ICASL 2015
Tác giả: Nhiều tác giả
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 440
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Hóa kỹ thuật máy tàu thủy
Tác giả: TS. Trần Thị Mai, TS. Ngô Kim Định
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2015 Giá : 95,000 VNĐ
Quản lý Logistics quốc tế
Tác giả: PGS. TS. Từ Sỹ Sùa
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 14,5 x 20,5
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2015 Giá : 120,000 VNĐ
Văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động Giao thông vận tảo
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 544
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Tuyển tập các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến công tác bảo vệ môi trường Giao thông vận tải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Giao thông tiếp cận (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Cao Trọng Hiền (Chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2015 Giá : 99,000 VNĐ
Kết cấu thép hiện đại trong công trình giao thông đô thị
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Loại sách: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 244
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Khảo sát địa kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Sỹ Ngọc – Nguyễn Đức Mạnh
Loại sách: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 360
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Truyền động máy xây dựng
Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đăng Điệm – PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh
Loại sách: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Chỉnh trị sông và cửa sông ven biển
Tác giả: TS. Nguyễn VIết Thanh – ThS. Vũ Minh Tuấn
Loại sách: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 256
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Thống kê doanh nghiệp Bưu chính viễn thông
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đăng Quang – ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 174
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và miền núi
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19x27
Số trang: 420
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Ấn phẩm Privilege - Cảm nhận sự khách biệt
Tác giả: Nhiều tác giả
Loại sách: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Khổ sách: 21 x 27
Số trang: 96
Năm xuất bản: 2014 Giá : 20,000 VNĐ
Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển
Tác giả: TS. Ngô Kim Định (Chủ biên) - THS. Bùi Đình Hoàn
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 352
Năm xuất bản: 2014 Giá : 85,000 VNĐ
Giáo trình Toán 1 (Hệ Đại học – Khối Kỹ thuật)
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (chủ biên) - Trần Thái Minh
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng