• Sổ tay xây dựng và bảo dưỡng đường giao thông...

 • VẬT LIỆU MỚI TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO...

 • VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 • Khai thác và kiểm định cầu

 • Vật liệu xây dựng

 • Xây dựng đường ô tô

 • Thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

 • Đường đô thị và tổ chức giao thông

 • SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG...

 • Ví dụ tính toán cầu dầm hộp thép liên hợp...

 • Khai thác bờ biển cho du lịch biển

 • Giao thông tiếp cận (Tái bản có sửa chữa,...

 • Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông...

 • CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA LÝ THUYẾT SAI SỐ VÀ PHƯƠNG...

 • Sổ tay Quản lý Dự án Tư vấn giám sát và Thi...

 • Áp lực đất lên công trình cảng trong động...

 • Kết cấu bê tông cốt thép

 • Địa chất công trình

 • Xây dựng mặt đường

 • Vật liệu xây dựng

1 2 3 4
Sổ tay xây dựng và bảo dưỡng đường giao thông nông thôn
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2018 Sách Đặt hàng
VẬT LIỆU MỚI TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Tác giả: GS.TS. PHẠM DUY HỮU ( Chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2018 Sách Đặt hàng
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Tác giả: GS. TS. Phạm Duy Hữu (Chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 392
Năm xuất bản: 2017 Giá : 195,000 VNĐ
Khai thác và kiểm định cầu
Tác giả: TS. Bùi Tiến Thành (Chủ biên), PGS.TS. Trần Đức Nhiệm, TS. Ngô Văn Minh, TS. Nguyễn Hửu Thuấn
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19x27 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2017 Giá : 35,000 VNĐ
Vật liệu xây dựng
Tác giả: Phạm Duy Hữu (chủ biên), TS. Ngô Xuân Quảng, TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS.Lê Thanh Hà, Mai Đình Lộc
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19x27 cm
Số trang: 392
Năm xuất bản: 2017 Giá : 195,000 VNĐ
Xây dựng đường ô tô
Tác giả: PGS. TS Lã Văn Chăm (Chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép
Tác giả: TS. Lê Văn Mạnh (Chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 340
Năm xuất bản: 2017 Sách Đặt hàng
Đường đô thị và tổ chức giao thông
Tác giả: GS. TS Bùi Xuân Cậy (Chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN
Tác giả: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 408
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Ví dụ tính toán cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép
Tác giả: Bùi Tiến Thành (chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 26,5
Số trang: 80
Năm xuất bản: 2016 Giá : 60,000 VNĐ
Khai thác bờ biển cho du lịch biển
Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Giáp (Chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 376
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giao thông tiếp cận (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Cao Trọng Hiền (Chủ biên)
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2015 Giá : 99,000 VNĐ
Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và miền núi
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19x27
Số trang: 420
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA LÝ THUYẾT SAI SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI TRẮC ĐỊA
Tác giả: Trương Quang Hiếu - Lưu Anh Tuấn
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 228
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Sổ tay Quản lý Dự án Tư vấn giám sát và Thi công công trình giao thông
Tác giả: KS. Đỗ Kim Quý
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19x27
Số trang: 290
Năm xuất bản: 2014 Giá : 120,000 VNĐ
Áp lực đất lên công trình cảng trong động đất
Tác giả: PGS.TSKH NGUYỄN NGỌC HUỆ
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19X26,5
Số trang: 454
Năm xuất bản: 2014 Giá : 200,000 VNĐ
Kết cấu bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Thanh Hưng - Trần Thị Lý
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Địa chất công trình
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phạm Thái Bình
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Xây dựng mặt đường
Tác giả: Đỗ Ngọc Viện - Nguyễn Thị Úy
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Vật liệu xây dựng
Tác giả: Tạ Thế Anh
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng