• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân...

  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và...

  • Bộ sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  • QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ...

  • QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT ĐƯỜNG...

  • BỘ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ...

1
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2014
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 632
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 624
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Bộ sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 520
Năm xuất bản: 2013 Sách Đặt hàng
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ỐNG ĐỨNG ĐỘNG
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2011 Sách Đặt hàng
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT ĐƯỜNG ỐNG MỀM
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 76
Năm xuất bản: 2011 Sách Đặt hàng
BỘ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 1336
Năm xuất bản: 2010 Giá : 1,300,000 VNĐ