• Giáo trình Toán 1 (Hệ Đại học – Khối Kinh...

 • Giáo trình Hóa học đại cương

 • Giáo trình Vật lý đại cương I

 • Tài liệu hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường...

 • CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA LÝ THUYẾT SAI SỐ VÀ PHƯƠNG...

 • ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

 • Tái cơ cấu đầu tư công để phát triển bền...

 • Phát triển bền vững - góc nhìn của một đại...

 • Sổ tay Quản lý Dự án Tư vấn giám sát và Thi...

 • Áp lực đất lên công trình cảng trong động...

 • Kết cấu bê tông cốt thép

 • Địa chất công trình

 • Xây dựng mặt đường

 • Vật liệu xây dựng

 • English in civil engineering - roads and...

 • Khai thác và bảo dưỡng đường

 • CHỈ DẪN GIAO THÔNG DU LỊCH HÀ NỘI

 • LUẬT HÀNG HẢI DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH MÁY...

 • HƯỚNG DẪN LẬP CHỈ DẪN KỸ THUẬT DÙNG CHO HỒ...

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN...

2 3 4 5 6 7
Giáo trình Toán 1 (Hệ Đại học – Khối Kinh tế)
Tác giả: Trần Thái Minh
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 108
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Giáo trình Hóa học đại cương
Tác giả: Phạm Hồng Chuyên (chủ biên) – Lưu Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Thu Cúc – Lư Thị Yến
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Giáo trình Vật lý đại cương I
Tác giả: Lê Thị Ánh Tuyết (chủ biên) – Trần Quốc Tuấn – Nguyễn Văn Cường
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Tài liệu hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 20,5x29,5
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA LÝ THUYẾT SAI SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI TRẮC ĐỊA
Tác giả: Trương Quang Hiếu - Lưu Anh Tuấn
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 228
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
Tác giả: Ngô Quốc Trinh - Lê Thanh Hải
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 36
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Tái cơ cấu đầu tư công để phát triển bền vững
Tác giả: TS. Nguyễn Đức Kiên
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 14,5 x 20,5
Số trang: 352
Năm xuất bản: 2014 Giá : 125,000 VNĐ
Phát triển bền vững - góc nhìn của một đại biểu dân cử
Tác giả: TS. Trần Văn
Loại sách: Kinh tế - Vận tải - Môi trường
Khổ sách: 13 x 20
Số trang: 340
Năm xuất bản: 2014 Giá : 120,000 VNĐ
Sổ tay Quản lý Dự án Tư vấn giám sát và Thi công công trình giao thông
Tác giả: KS. Đỗ Kim Quý
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19x27
Số trang: 290
Năm xuất bản: 2014 Giá : 120,000 VNĐ
Áp lực đất lên công trình cảng trong động đất
Tác giả: PGS.TSKH NGUYỄN NGỌC HUỆ
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19X26,5
Số trang: 454
Năm xuất bản: 2014 Giá : 200,000 VNĐ
Kết cấu bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Thanh Hưng - Trần Thị Lý
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Địa chất công trình
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phạm Thái Bình
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Xây dựng mặt đường
Tác giả: Đỗ Ngọc Viện - Nguyễn Thị Úy
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Vật liệu xây dựng
Tác giả: Tạ Thế Anh
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
English in civil engineering - roads and bridges construction
Tác giả: To Van Hoa - Nguyen Thi Thu Hien
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Khai thác và bảo dưỡng đường
Tác giả: Nguyễn Minh Khoa - Vũ Hoài Nam
Loại sách: Công trình
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
CHỈ DẪN GIAO THÔNG DU LỊCH HÀ NỘI
Tác giả: Nhà xuất bản Giao thông vận tải
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 13 x 20,5
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2010 Giá : 40,000 VNĐ
LUẬT HÀNG HẢI DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH MÁY TÀU BIỂN
Tác giả: TS. Lê Văn Điểm
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2012 Sách Đặt hàng
HƯỚNG DẪN LẬP CHỈ DẪN KỸ THUẬT DÙNG CHO HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP CẦU, ĐƯỜNG BỘ
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2008 Giá : 48,000 VNĐ
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN (TẬP 7)
Tác giả: Bộ Công Thương
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 88
Năm xuất bản: 2009 Giá : 22,000 VNĐ