• Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

 • CHI TIẾT MÁY - TẬP II

 • TRANG BỊ ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU...

 • TRANG BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỘNG CƠ ĐỐT...

 • KỸ THUẬT ĐẠI CƯƠNG

 • HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE PHOTOSHOP CS6

 • HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE FLASH CS6

 • HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE DREAMWEAVER CS6

 • HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE INDESIGN CS6

 • HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE ILLUSTRATOR CS6

 • BÀI TẬP CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY

 • TỰ HỌC EXCEL 2007

 • KỸ THUẬT LÀM MỊN DA VỚI NEAT IMAGE PHOTOSHOP...

 • GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH PHUC CHẾ ẢNH

 • SỬ DỤNG INTERNET AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

 • CƠ SỞ CƠ HỌC MÁY (TẬP 1)

 • SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA ĐỒ ĐIỆN DÂN DỤNG

 • SỬA CHỮA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 • KỸ THUẬT VÔ TUYẾN ĐIỆN

1 2
Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô
Tác giả: TS. Vũ Tuất Đạt (Chủ biên)
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Giáo trình Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
Tác giả: TS. Phạm Văn Trung
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 704
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
CHI TIẾT MÁY - TẬP II
Tác giả: PGS.TS. TRƯƠNG TẤT ĐÍCH
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2011 Sách Đặt hàng
TRANG BỊ ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN Ô TÔ – TẬP I
Tác giả: TS. ĐÀO MẠNH HÙNG
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2010 Sách Đặt hàng
TRANG BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Tác giả: TS. LÊ HOÀI ĐỨC – THS. NGÔ VĂN THANH
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 194
Năm xuất bản: 2010 Sách Đặt hàng
KỸ THUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tác giả: PGS.TS. LÊ BÁ SƠN
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 178
Năm xuất bản: 2011 Sách Đặt hàng
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE PHOTOSHOP CS6
Tác giả: Ths. KHẢI HOÀN
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 336
Năm xuất bản: 2011 Giá : 80,000 VNĐ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE FLASH CS6
Tác giả: Ths. KHẢI HOÀN
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 256
Năm xuất bản: 2011 Giá : 56,000 VNĐ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE DREAMWEAVER CS6
Tác giả: Ths. KHẢI HOÀN
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 416
Năm xuất bản: 91000 Giá : 91,000 VNĐ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE INDESIGN CS6
Tác giả: Ths. KHẢI HOÀN
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 416
Năm xuất bản: 2011 Giá : 91,000 VNĐ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ADOBE ILLUSTRATOR CS6
Tác giả: Ths. KHẢI HOÀN
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 416
Năm xuất bản: 2011 Giá : 97,000 VNĐ
BÀI TẬP CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY
Tác giả: TS. Đào Ngọc Biên
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 296
Năm xuất bản: 2011 Giá : 90,000 VNĐ
TỰ HỌC EXCEL 2007
Tác giả: Đậu Quang Tuấn
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 14,5x20,5
Số trang: 440
Năm xuất bản: 2008 Giá : 60,000 VNĐ
KỸ THUẬT LÀM MỊN DA VỚI NEAT IMAGE PHOTOSHOP CS4
Tác giả: Phạm Phương Hoa - Phùng Thị Nguyệt
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2010 Giá : 52,000 VNĐ
GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH PHUC CHẾ ẢNH
Tác giả: Sơn Tùng
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2010 Giá : 52,000 VNĐ
SỬ DỤNG INTERNET AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
Tác giả: KS. Hoàng Hồng
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 14,5x20,5
Số trang: 316
Năm xuất bản: 2010 Giá : 39,000 VNĐ
CƠ SỞ CƠ HỌC MÁY (TẬP 1)
Tác giả: PGS. TS. Ngô Văn Quyết
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 19x27
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2010 Giá : 65,000 VNĐ
SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA ĐỒ ĐIỆN DÂN DỤNG
Tác giả: Bùi Văn Yên
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2010 Giá : 60,000 VNĐ
SỬA CHỮA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Tác giả: Bùi Văn Yên
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 320
Năm xuất bản: 2010 Giá : 60,000 VNĐ
KỸ THUẬT VÔ TUYẾN ĐIỆN
Tác giả: TS. Trần Đức Inh
Loại sách: Cơ khí - Điện tử - Tin học
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2009 Giá : 50,000 VNĐ