• Khởi đầu của Kỷ nguyên số hóa

 • Để không lỡ nhịp với cuộc sống

 • Bản đồ Giao thông vận tải Việt Nam (Phần...

 • Ứng dụng tin học trong trắc địa công trình

 • Mô hình số địa hình và ứng dụng trong trắc...

 • Từ điển thuật ngữ công trình giao thông VIỆT...

 • Giáo trình Kết cấu động cơ đốt trong

 • Giáo trình Hệ thống điện và điện tử động...

 • Giáo trình Sửa chữa ô tô - Máy xây dựng

 • Giáo trình Sức bền vật liệu

 • Giáo trình Kết cấu và tính toán ô tô

 • Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định...

 • Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định...

 • Lập trình nâng cao

 • Tin học đại cương

 • Phân tích kết cấu đường sắt

 • Máy và khuôn gia công vật liệu chất dẻo

 • Giáo trình trắc địa

 • Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật

 • Giáo trình thiết kế cầu

1 2 3
Khởi đầu của Kỷ nguyên số hóa
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Hiệp
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 16x24
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2022 Sách Đặt hàng
Để không lỡ nhịp với cuộc sống
Tác giả: Trần Văn
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 13 x 21
Số trang: 292
Năm xuất bản: 2018 Sách Đặt hàng
Bản đồ Giao thông vận tải Việt Nam (Phần đất liền)
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 150 x 200
Số trang: 1
Năm xuất bản: 2017 Giá : 2,500,000 VNĐ
Ứng dụng tin học trong trắc địa công trình
Tác giả: TS. Nguyễn Quang Khánh
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 72
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Mô hình số địa hình và ứng dụng trong trắc địa công trình
Tác giả: TS. Nguyễn Việt Hà (Chủ biên)
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19x27
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Từ điển thuật ngữ công trình giao thông VIỆT - HÁN - ANH
Tác giả: Đặng Trần Khiết
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 14,5 x 20,5
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2006 Giá : 30,000 VNĐ
Giáo trình Kết cấu động cơ đốt trong
Tác giả: ThS. Từ Đức Tường
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình Hệ thống điện và điện tử động cơ ô tô
Tác giả: THS. Nguyễn Long Khánh
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 124
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình Sửa chữa ô tô - Máy xây dựng
Tác giả: ThS. Từ Đức Tường
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình Sức bền vật liệu
Tác giả: THS. NCS. Nguyễn Trung
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình Kết cấu và tính toán ô tô
Tác giả: ThS. Nguyễn Công Chương
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
Tác giả:
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 13 x 19
Số trang: 136
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho người điều hành vận tải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 13 x 19
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Lập trình nâng cao
Tác giả: Phạm Văn Ất
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Tin học đại cương
Tác giả: Nguyễn Đức Dư - Hoàng Văn Thông
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Phân tích kết cấu đường sắt
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Ký
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Máy và khuôn gia công vật liệu chất dẻo
Tác giả: TS. Trần Ngọc Hiền - PGS. TS. An Hiệp
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 184
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình trắc địa
Tác giả: THS. Nguyễn Đình Linh - THS. NCS. Nguyễn Trung
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật
Tác giả: THS. Phạm Quang Hưng
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Giáo trình thiết kế cầu
Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn - ThS. Trần Thị Hà - KS. Cao Huy Thắng
Loại sách: Lĩnh vực khác
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng