Tin tức - Sự kiện

Nhà xuất bản GTVT: Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 20 năm ra đời cuốn “Lịch sử GTVT Việt Nam” (1999 - 2019)

Ngày 18/9/2019, Nhà xuất bản GTVT tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra đời cuốn “Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam”.


Tới dự buổi họp mặt có ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT; ông Trần Quang Mãi, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo - Thi đua Công đoàn GTVT Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản GTVT; Tiến sỹ Nguyễn Đình Thuận, nguyên cán bộ, giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải; các đồng chí là cán bộ, biên tập viên và nguyên là cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản GTVT đã từng trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức, biên soạn, biên tập, xuất bản cuốn “Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam”.

Cuốn “Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam” xuất bản lần đầu năm 1999, đây là một ấn phẩm được biên soạn rất công phu, nội dung phong phú, tập hợp nhiều sử liệu quan trọng về ngành GTVT, được hệ thống hoá qua từng thời kỳ, có tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Qua từng trang sách, người đọc thấy rõ công sức đóng góp của những người làm GTVT, cảm động trước những tấm gương chiến đấu hy sinh, lao động quên mình, trí thông minh sáng tạo tuyệt vời của CB-CNVC ngành GTVT, dưới mưa bom bão đạn vẫn đảm bảo cho mạch máu giao thông thông suốt. Cảm phục và tự hào trước sức lao động cần cù, sáng tạo của đội ngũ CB-CNVC ngành GTVT để tạo dựng nên những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước hôm nay. Cuốn sách có ý nghĩa lịch sử - thực tiễn vô cùng sâu sắc.

Cuốn sách là một tài liệu quý, có tác dụng giáo dục truyền thống cho đội ngũ CB-CNVC, người lao động ngành GTVT để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành. Sách được tái bản lần 2 năm 2005. Các đồng các dự họp mặt mong muốn sách được tiếp tục tái bản, bổ sung những giai đoạn tiếp theo để ghi lại những truyền thống vẻ vang của ngành GTVT.

Bìa sách "Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam"

 Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tới dự và phát biểu.

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG