Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ NXB GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Sáng tạo”

- mt.gov.vn

 Sáng 13/5, tại Hà Nội, Chi bộ Nhà xuất bản GTVT tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Sáng tạo”.


 Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đồng chí Ngô Văn Hiến - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ. Tham dự Đại hội có 12 đảng viên trên tổng số 13 đảng viên của Chi bộ được triệu tập.

 
Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà xuất bản GTVT cho biết, kế thừa, phát huy truyền thống và những kết quả trên các mặt công tác của Nhà xuất bản, Chi bộ đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GTVT, tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị trong Ngành, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể CBCNV trong toàn Nhà xuất bản, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tập thể Chi bộ và Chi ủy đoàn kết, bám sát quy chế hoạt động; luôn quan tâm đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng thực hiện các giải pháp để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tạo diều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong Nhà xuất bản phát huy tốt vai trò của tổ chức mình. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên ngày càng được phát huy.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, Chi bộ Nhà xuất bản đã hoàn thành tốt các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Minh Nhật cho biết, Chi bộ đề ra mục tiêu tổng quát 5 năm: “Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ đảng, tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển Nhà xuất bản, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị toàn Ngành”.

Với phương hướng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng mô hình hoạt động hợp lý cho Nhà xuất bản, tăng nguồn đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất giúp Nhà xuất bản ổn định để có thể phát triển bền vững. Tăng cường các biện pháp quản lý, áp dụng cơ chế quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho CBCNV.

Mục tiêu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xuất bản, sản xuất kinh doanh, tạo sự phát triển ổn định và lâu dài cho Nhà xuất bản, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV Nhà xuất bản. Xây dựng Nhà xuất bản mạnh trên cả 3 khâu: Xuất bản, in và phát hành, trong đó xuất bản là khâu then chốt; nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường xuất bản.

 
Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Đào Văn Tiến và đồng chí Ngô Văn Hiến
tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Nhà xuất bản GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 

 

Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản GTVT thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 căn cứ ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo Đảng ủy Bộ GTVT.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đánh giá cao sự đoàn kết và vai trò lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ Nhà xuất bản GTVT trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, viên chức đẩy mạnh công tác tổ chức, xây dựng bản thảo, biên tập, tiếp thị, khai thác hợp đồng xuất bản, phát hành sách và hoạt động in.

Cuối nhiệm kỳ để đáp ứng yêu cầu công tác xuất bản trong tình hình mới, Nhà xuất bản đã chủ động xây dựng Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT và đã được Bộ GTVT phê duyệt; Nhà xuất bản đã triển khai tổ chức thực hiện theo Đề án, thay đổi cơ chế quản lý cũ bằng cơ chế khoán về kinh tế đến các phòng, ban và đơn vị trực thuộc. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tài chính, kế toán, bán hàng và trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh như sử dụng phần mềm mới, chữ ký điện tử, hóa đơn số.

Hàng năm, chính quyền kết hợp với Công đoàn Nhà xuất bản tổ chức thành công Hội nghị Người lao động, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp, kế hoạch triển khai nghị quyết và kiểm tra, kiểm soát các chỉ tiêu theo nghị quyết hội nghị đề ra. Do vậy, trong nhiệm kỳ Nhà xuất bản luôn đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, đời sống và thu nhập của CBCNV năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo các chỉ tiêu về số đầu xuất bản phẩm; các loại sách phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT đảm bảo nội dung và hình thức, không có ấn phẩm vi phạm Luật Xuất bản; thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao hàng năm và kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành, của Đảng ủy Bộ trong công tác xuất bản, tuyên truyền.

 
Đồng chí Đào Văn Tiến, đồng chí Ngô Văn Hiến cùng các đồng chí đảng viên
trong Chi bộ Nhà xuất bản chúc mừng BCH Chi bộ Nhà xuất bản GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Đồng chí Đào Văn Tiến đề nghị Chi ủy, Chi bộ, Ban Giám đốc Nhà xuất bản GTVT đặc biệt quan tâm đến CBCNV, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm, đảm bảo lương, thưởng… cho CBCNV, người lao động. Tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong Nhà xuất bản như Công đoàn, Đoàn thanh niên phát huy tốt vai trò của tổ chức mình.

Chi ủy, Chi bộ Nhà xuất bản tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy Bộ GTVT, qua đó nâng cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của Chi ủy và ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Nhà xuất bản.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Đồng chí Đào Văn Tiến yêu cầu Chi ủy, Chi bộ Nhà xuất bản GTVT sau Đại hội, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Nhà xuất bản GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Minh Nhật - Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà xuất bản GTVT giữ chức Bí thư Chi bộ, bầu đồng chí Phạm Quang Huân - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản, Trưởng ban Ban Biên tập Văn hóa - Xã hội giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và bầu đồng chí Trần Thị Lan Khanh - Trưởng phòng Phòng Kinh doanh Xuất bản phẩm giữ chức Chi ủy viên; Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Minh Nhật - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà xuất bản là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đồng chí Phạm Quang Huân - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản, Trưởng ban Ban Biên tập Văn hóa - Xã hội là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Xuân Nguyên

 

 

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG