Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn giao - nhận ấn phẩm

Sau khi chuyển khoản thành công và xác nhận với nhân viên NXB GTVT, Chúng tôi sẽ tiến hành giao ấn phẩm cho quý khách trong thời gian từ 3 - 5 ngày làm việc, hoặc theo thỏa thuận trực tiếp với quý khách hàng


VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG