Dịch vụ

Các lĩnh vực dịch vụ của Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Hiện nay, Nhà xuất bản Giao thông vận tải ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ Giao thông vận tải còn tổ chức, thực hiện các dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu về xuất bản phẩm của các đối tác trong và ngoài ngành GTVT. Cụ thể như sau:


+ Xuất bản và phát hành sách và các văn hoá phẩm phục vụ ngành Giao thông vận tải và xã hội.
 
+ Liên kết xuất bản với các tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất bản phẩm.
 
+ In sách, báo, tạp chí và các loại văn hoá phẩm khác; các dịch vụ liên quan đến in.
 
+ Quảng cáo, kinh doanh thiết bị văn phòng, văn hoá phẩm.
 

+ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG