QCVN 08: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT

Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Đường sắt
Khổ sách: 14,5x20,5 cm
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2019

QCVN 08: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT

ĐẶT MUA SÁCH

Sách Đặt hàng

Mua hàng qua điện thoại

024 3942.8746

Mua hàng trực tuyến

Số lượng:

Mua ngay

QCVN 08: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  • Chưa có ý kiến ...

XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC
  • QCVN 06: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC...

  • QUY TRÌNH CHẠY TÀU VÀ CÔNG TÁC DỒN ĐƯỜNG...

  • LUẬT ĐƯỜNG SẮT

  • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƯỜNG...

QCVN 06: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TÍN HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Đường sắt
Khổ sách: 14,5x20,5
Số trang: 148
Năm xuất bản: 2019 Sách Đặt hàng
QUY TRÌNH CHẠY TÀU VÀ CÔNG TÁC DỒN ĐƯỜNG SẮT
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Đường sắt
Khổ sách: 14,5x20,5
Số trang: 228
Năm xuất bản: 2019 Sách Đặt hàng
LUẬT ĐƯỜNG SẮT
Tác giả: Quốc hội
Loại sách: Đường sắt
Khổ sách: 13 x 19
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2014 Giá : 17,000 VNĐ
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƯỜNG SẮT
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Đường sắt
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 416
Năm xuất bản: 2013 Giá : 48,000 VNĐ