Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5 cm
Số trang: 420
Năm xuất bản: 2020

 Toàn văn Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; bao gồm 5 chương và 86 Điều.

ĐẶT MUA SÁCH

Sách Đặt hàng

Mua hàng qua điện thoại

024 3942.8746

Mua hàng trực tuyến

Số lượng:

Mua ngay
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
 • Chưa có ý kiến ...

XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC
 • Nghị định 58/2017/NĐ-CP về quản lý hoạt động...

 • Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong...

 • CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT...

 • Chiến lược quy hoạch giao thông vận tải Việt...

 • Các văn bản quản lý nhà nước về công tác...

 • Bộ luật Hàng hải Việt Nam

 • Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng...

 • Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng...

 • Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược...

 • Biển đảo Việt Nam và Kinh tế hàng hải

 • Giao thông đô thị - Tầm nhìn chiến lược &...

 • Đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và vấn...

Nghị định 58/2017/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x26,5
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2018 Giá : 100,000 VNĐ
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông vận tải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 13x19
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2018 Sách Đặt hàng
CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – TẦM NHÌN 2050 (TẬP 2)
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 702
Năm xuất bản: 2017 Giá : 450,000 VNĐ
Chiến lược quy hoạch giao thông vận tải Việt Nam – Tầm nhìn 2050 (Tập 1)
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 954
Năm xuất bản: 2017 Giá : 650,000 VNĐ
Các văn bản quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 328
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 14,5 x 20,5
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2016 Giá : 130,000 VNĐ
Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2016 Giá : 21,000 VNĐ
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2016 Giá : 29,000 VNĐ
Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược và chính sách
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Thủy
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 800
Năm xuất bản: 2015 Giá : 350,000 VNĐ
Biển đảo Việt Nam và Kinh tế hàng hải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 520
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Giao thông đô thị - Tầm nhìn chiến lược & Chính sách
Tác giả: Nguyễn Xuân Thuỷ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 16x24
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và vấn đề quản lý Nhà nước...
Tác giả: TS. HỒ ĐỨC PHỚC
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 17,5x20,5
Số trang: 295
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng