DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Chiến lược quy hoạch giao thông vận tải Việt Nam – Tầm nhìn 2050 (Tập 1)

Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27 cm
Số trang: 954
Năm xuất bản: 2017

Sách nhằm cung cấp cho các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương, các nhà đầu tư trong và ngoài nước một bức tranh tổng quan, được cập nhật mới nhất về chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  Được cập nhật mới nhất đên năm 2017

ĐẶT MUA SÁCH

Giá : 650,000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại

090 4756759

Mua hàng trực tuyến

Số lượng:

Mua ngay

 Tập I, bao gồm các Chiến lược, Quy hoạch tổng thể, các đề án phát triển và 05 lĩnh vực của ngành Giao thông vận tải Việt Nam là: đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
 • Chưa có ý kiến ...

XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC
 • CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT...

 • Các văn bản quản lý nhà nước về công tác...

 • Bộ luật Hàng hải Việt Nam

 • Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng...

 • Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng...

 • Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược...

 • Biển đảo Việt Nam và Kinh tế hàng hải

 • Giao thông đô thị - Tầm nhìn chiến lược &...

 • Đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và vấn...

 • Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013...

 • Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004...

 • Niên giám Giao thông vận tải Việt Nam 2013...

CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – TẦM NHÌN 2050 (TẬP 2)
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 702
Năm xuất bản: 2017 Giá : 450,000 VNĐ
Các văn bản quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 328
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 14,5 x 20,5
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2016 Giá : 130,000 VNĐ
Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2016 Giá : 21,000 VNĐ
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2016 Giá : 29,000 VNĐ
Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược và chính sách
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Thủy
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 800
Năm xuất bản: 2015 Giá : 350,000 VNĐ
Biển đảo Việt Nam và Kinh tế hàng hải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 520
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Giao thông đô thị - Tầm nhìn chiến lược & Chính sách
Tác giả: Nguyễn Xuân Thuỷ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 16x24
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và vấn đề quản lý Nhà nước...
Tác giả: TS. HỒ ĐỨC PHỚC
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 17,5x20,5
Số trang: 295
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
Tác giả: Quốc hội
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 13 x19
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2014 Giá : 20,000 VNĐ
Niên giám Giao thông vận tải Việt Nam 2013 - 2014
Tác giả: Bộ GTVT
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19X26,5
Số trang: 688
Năm xuất bản: 2014 Giá : 550,000 VNĐ