DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Nghị định 58/2017/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan

Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x26,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2018

Để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý, đơn vị trong ngành Hàng hải, Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản sách: “Nghị định 58/2017/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan

ĐẶT MUA SÁCH

Giá : 100,000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại

024 3942.8746

Mua hàng trực tuyến

Số lượng:

Mua ngay

Ngày 10/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về hàng hải hiện nay.

Liên quan đến Nghị định này là Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải và Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

Do vậy sách “Nghị định 58/2017/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan” bao gồm 3 văn bản quy phạm pháp luật nói trên.

Xin mời các cơ quan, đơn vị ngành Hàng hải đặt mua ấn phẩm./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
 • Chưa có ý kiến ...

XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC
 • Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong...

 • CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT...

 • Chiến lược quy hoạch giao thông vận tải Việt...

 • Các văn bản quản lý nhà nước về công tác...

 • Bộ luật Hàng hải Việt Nam

 • Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng...

 • Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng...

 • Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược...

 • Biển đảo Việt Nam và Kinh tế hàng hải

 • Giao thông đô thị - Tầm nhìn chiến lược &...

 • Đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và vấn...

 • Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013...

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông vận tải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 13x19
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2018 Sách Đặt hàng
CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – TẦM NHÌN 2050 (TẬP 2)
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 702
Năm xuất bản: 2017 Giá : 450,000 VNĐ
Chiến lược quy hoạch giao thông vận tải Việt Nam – Tầm nhìn 2050 (Tập 1)
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 954
Năm xuất bản: 2017 Giá : 650,000 VNĐ
Các văn bản quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 328
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 14,5 x 20,5
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2016 Giá : 130,000 VNĐ
Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2016 Giá : 21,000 VNĐ
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2016 Giá : 29,000 VNĐ
Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược và chính sách
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Thủy
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 800
Năm xuất bản: 2015 Giá : 350,000 VNĐ
Biển đảo Việt Nam và Kinh tế hàng hải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 520
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Giao thông đô thị - Tầm nhìn chiến lược & Chính sách
Tác giả: Nguyễn Xuân Thuỷ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 16x24
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và vấn đề quản lý Nhà nước...
Tác giả: TS. HỒ ĐỨC PHỚC
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 17,5x20,5
Số trang: 295
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng