DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền

Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 624
Năm xuất bản: 2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền, QCVN 81: 2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 82/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014.

ĐẶT MUA SÁCH

Sách Đặt hàng

Mua hàng qua điện thoại

024 3942.8746

Mua hàng trực tuyến

Số lượng:

Mua ngay
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  • Chưa có ý kiến ...

XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân...

  • Bộ sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  • QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ...

  • QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT ĐƯỜNG...

  • BỘ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2014
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 632
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Bộ sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 520
Năm xuất bản: 2013 Sách Đặt hàng
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ỐNG ĐỨNG ĐỘNG
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2011 Sách Đặt hàng
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT ĐƯỜNG ỐNG MỀM
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 76
Năm xuất bản: 2011 Sách Đặt hàng
BỘ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 1336
Năm xuất bản: 2010 Giá : 1,300,000 VNĐ