DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2014

Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 632
Năm xuất bản: 2015

QCVN 21: 2010/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép)được ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010.
Sửa đổi 2: 2014 QCVN: 21: 2010/BGTVT chỉ bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung của QCVN 21: 2010/BGTVT và Sửa đổi 1: 2013 QCVN 21: 2010/BGTVT. Những nội dung không được nêu trong Sửa đổi 2: 2014 QCVN 21: 2010/BGTVT thì áp dụng theo QCVN 21: 2010/BGTVT và Sửa đổi 1: 2013 QCVN 21: 2010/BGTVT.

ĐẶT MUA SÁCH

Sách Đặt hàng

Mua hàng qua điện thoại

024 3942.8746

Mua hàng trực tuyến

Số lượng:

Mua ngay
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  • Chưa có ý kiến ...

XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và...

  • Bộ sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  • QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ...

  • QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT ĐƯỜNG...

  • BỘ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 624
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Bộ sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 520
Năm xuất bản: 2013 Sách Đặt hàng
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ỐNG ĐỨNG ĐỘNG
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2011 Sách Đặt hàng
QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT ĐƯỜNG ỐNG MỀM
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 76
Năm xuất bản: 2011 Sách Đặt hàng
BỘ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Hàng hải
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 1336
Năm xuất bản: 2010 Giá : 1,300,000 VNĐ