THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT NGUYỄN DANH HUY TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO BÁO GIAO THÔNG, NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI

2024/1/25 15:48

 


Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy phát biểu chỉ đạo

Theo Quyết định số 1597/QĐ-BGTVT ngày 8/12/2023, của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Minh Nhật được bổ nhiệm lại giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải kể từ ngày 01/12/2023; 

Theo Quyết định số 1598/QĐ-BGTVT ngày 8/12/2023, của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Bá Kiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Giao thông kể từ ngày 8/12/2023;

Theo Quyết định số 1599/QĐ-BGTVT ngày 8/12/2023, của Bộ trưởng Bộ GTVT, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Báo Giao thông kể từ ngày 8/12/2023;
 

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy  trao Quyết định
và tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy gửi lời chúc mừng tới các đồng chí và tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ viên chức Báo Giao thông  và Nhà xuất bản GTVT. Thứ trưởng tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm cá nhân, ba đồng chí được bổ nhiệm hôm nay sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ đạo hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao trong công tác báo chí, xuất bản trong tình hình mới.

(Theo trang tin Bộ GTVT)