TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Chọn thể loại: Chọn số câu hỏi:
1 Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng ?

A: Đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực.
B: Đường chính là đường quốc lộ được đặt tên, số hiệu do cơ quan có thẩm quyền phân loại và quyết định.
C:Đường chính là đường trong đô thị hoặc đường tỉnh.
2 Khái niệm “hàng nguy hiểm” được hiểu như thế nào là đúng ?

A: Là hàng hóa dễ gây cháy, nổ và cấm vận chuyển trên đường vì có khả năng gây nguy hại cho con người, trong trường hợp đặc biệt cần vận chuyển phải có các xe chuyên dùng để bảo đảm an toàn.
B: Là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.
C:Cả ý trả lời 1 và 2.
3 Hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của ô tô ?

A: Dùng để truyền mô men quay từ động cơ tới các bánh xe chủ động của ô tô.
B: Dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô chuyển động ổn định theo hướng xác định.
C:Dùng để làm giảm tốc độ, dừng chuyển động của ô tô.
4 Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai ?

A: Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải và ngành Công an.
B: Là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
C:Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông.
5 Biển nào báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối thiểu ?

A: Biển 1.
B: Biển 2.
C:Biển 3.
D:Cả ba biển.