TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Chọn thể loại: Chọn số câu hỏi:
1 Biển nào báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối thiểu ?

A: Biển 1.
B: Biển 2.
C:Biển 3.
D:Cả ba biển.
2 Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

A: Rẽ trái ngay trước xe buýt.
B: Nhường đường cho xe tải.
C:Nhường đường cho xe buýt và xe tải.
3 Phương pháp điều chỉnh đánh lửa muộn sang đánh lửa sớm ?

A: Nới lỏng vít cố định thân bộ chia điện, xoay vỏ bộ chia điện từ từ theo chiều quay của cam bộ chia điện tăng ga đột ngột để kiểm tra tiếng gõ, siết chặt vít cố định.
B: Nới lỏng vít cố định thân bộ chia điện, xoay vỏ bộ chia điện từ từ ngược chiều quay của cam bộ chia điện tăng ga đột ngột để kiểm tra tiếng gõ, siết chặt vít cố định.
4 Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

A: Xe tải, xe con.
B: Xe khách, xe con.
C:Xe khách, xe tải.
5 Hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của ô tô ?

A: Dùng để truyền mô men quay từ động cơ tới các bánh xe chủ động của ô tô.
B: Dùng để thay đổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô chuyển động ổn định theo hướng xác định.
C:Dùng để làm giảm tốc độ, dừng chuyển động của ô tô.