TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Chọn thể loại: Chọn số câu hỏi:
1 Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo quy định được ghi ở dưới đây ?

A: Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn của xe trước khi khởi hành; có thái độ văn minh, lịch sự, hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định; kiểm tra việc sắp xếp, chằng buộc hành lý, bảo đảm an toàn.
B: Có biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của hành khách đi xe, giữ gìn trật tự, vệ sinh trong xe; đóng cửa lên xuống của xe trước và trong khi xe chạy.
C:Tất cả các trách nhiệm trên.
2 Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước ?

A: Phương tiện nào bên phải không vướng.
B: Phương tiện nào ra tín hiệu xin đường trước.
C:Phương tiện giao thông đường sắt.
3 Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào ?

A: Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.
B: Khi xe điện đang chạy giữa đường.
C:Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
D:Tất cả các trường hợp nêu trên.
4 Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai ?

A: Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải và ngành Công an.
B: Là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
C:Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông.
5 “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?

A: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.
B: Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ; phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng.
C:Cả hai ý nêu trên.