TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Chọn thể loại: Chọn số câu hỏi:
1 Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì ?

A: Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.
B: Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.
C:Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2 Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên ?

A: Biển 1.
B: Biển 3.
C:Biển 2.
D:Cả ba biển.
3 Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc ?

A: Phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.
B: Phải thực hiện chuyển ngay sang các làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.
4 Khi thử phanh xe ô tô không tải ở vận tốc 15km/h trên đường giao thông công cộng, quãng đường phanh lớn nhất cho phép là bao nhiêu ?

A: 6m
B: 7m
C:8m
5 Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

A: Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
B: Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
C:Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn.