TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Chọn thể loại: Chọn số câu hỏi:
1 Những hướng nào ô tô tải được phép đi ?

A: Cả bốn hướng.
B: Hướng 1 và 2.
C:Trừ hướng 4
2 Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông ?

A: Xe của bạn.
B: Xe tải.
3 Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

A: Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
B: Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
C:Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn.
4 Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì ?

A: Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.
B: Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.
C:Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
5 Việc sản xuất, sử dụng, mua bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật Giao thông đường bộ ?

A: Nghiêm cấm sản xuất, sử dụng trái phép.
B: Nghiêm cấm mua, bán.
C:Nghiêm cấm sản xuất, sử dụng trái phép; mua, bán.