TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Chọn thể loại: Chọn số câu hỏi:
1 Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông ?

A: Biển 1.
B: Biển 1 và 2.
C:Biển 1 và 3.
2 Biển nào cấm ô tô tải ?

A: Cả ba biển.
B: Biển 2.
C:Biển 1 và 3.
D:Biển 1 và 2.
3 Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

A: Xe tải, xe lam, mô tô.
B: Xe lam, xe tải, mô tô.
C:Mô tô, xe lam, xe tải.
D:Xe lam, mô tô, xe tải.
4 Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

A: Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
B: Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
C:Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn.
5 Khi thử phanh xe ô tô không tải ở vận tốc 15km/h trên đường giao thông công cộng, quãng đường phanh lớn nhất cho phép là bao nhiêu ?

A: 6m
B: 7m
C:8m