DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Tin tức - Sự kiện

Xuất bản cuốn sách về Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

- https://baotintuc.vn/van-hoa

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948- 07/11/2018), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013- 2018".


Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu 62 tổ chức đảng tiêu biểu của Đảng bộ Khối giai đoạn 2013- 2018, được sắp xếp theo thứ tự các đảng bộ rồi đến các chi bộ. Các đảng bộ, chi bộ được sắp xếp theo vần ABC tên của đảng bộ, chi bộ.

 

Phần thứ hai giới thiệu 70 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Khối giai đoạn 2013- 2018, được sắp xếp theo danh sách của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

 

Điểm nổi bật ở các tổ chức đảng và đảng viên được vinh danh trong cuốn sách là đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị… Trong quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ đã chủ động vận dụng sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

 

Trong lời tựa của cuốn sách, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Cuốn sách Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013- 2018 có ý nghĩa sâu sắc nhằm giới thiệu, tuyên truyền, vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và trong công tác xây dựng Đảng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Các cơ quan Trung ương có vị trí quan trọng trong việc tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương; làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các cán bộ tiên phong, gương mẫu tiêu biểu góp phần rất quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương và sự phát triển của đất nước.

 
62 tổ chức đảng và 70 đảng viên tiêu biểu được giới thiệu trong cuốn sách này là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc ở các cơ quan Trung ương, là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và sáng tạo trong lao động, học tập và công tác của cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
TTXVN/Báo Tin tức

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG