DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Tin tức - Sự kiện

Tiếp tục đổi mới, tháo gỡ khó khăn cho ngành xuất bản

- nhandan.com.vn

Ngày 17-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2017. Dự hội nghị có đông đảo lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, lãnh đạo các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, đại diện lãnh đạo các đơn vị in, xuất bản trong toàn quốc.


Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nêu những hạn chế trong hoạt động xuất bản như khó khăn trong việc cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản; tình trạng một số cơ quan chủ quản thực hiện cơ cấu, tổ chức lại hoạt động của nhà xuất bản không theo quy định của Luật Xuất bản...

 

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư biểu dương những kết quả nổi bật của ngành xuất bản.

 

Các nhà xuất bản đã bám sát nội dung, định hướng của Ban Tuyên giáo T.Ư, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, triển khai kế hoạch, đề tài xuất bản trong năm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, của đất nước. Năm 2018, các nhà xuất bản cần tập trung xây dựng kế hoạch đề tài, lựa chọn bản thảo cho việc tuyên truyền đưa Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các nghị quyết của Ðảng, Chính phủ, Quốc hội vào cuộc sống gắn với tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý xuất bản cần quán triệt các kết luận của Ban Bí thư về công tác xuất bản; triển khai thực hiện các nội dung văn kiện Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) của Ðảng, trong đó, yêu cầu chuyển hầu hết các nhà xuất bản sang đơn vị sự nghiệp có thu; trường hợp thật sự cần thiết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cho phép chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước.

 

PV

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG