DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Tin tức - Sự kiện

Nhà xuất bản GTVT tổ chức triển khai nhiệm vụ xuất bản và Hội nghị Người lao động năm 2018

- Ban Web

Ngày 13/3/2018, Nhà xuất bản GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2018. Dự Hội nghị có ông Lê Tử Giang, Chủ tịch – Giám đốc; ông Nguyễn Hồng Kỳ, Tổng biên tập – Phó giám đốc; ông Nguyễn Minh Nhật và toàn thể cán bộ nhân viên người lao động (CNVCLĐ) Nhà xuất bản.


Toàn cảnh Hội nghị
 
Vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển
 
Năm 2017 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà xuất bản luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT và định hướng công tác xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông để xuất bản các ấn phẩm có chất lượng, phục vụ Ngành GTVT và xã hội. 
 
Đặc biệt, duy trì và phát huy hiệu quả cao tủ sách An toàn giao thông, đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông đối với mọi tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội. Tiếp tục phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài Ngành như: Trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Công nghệ GTVT, các trường nghề trong và ngoài ngành GTVT để xuất bản sách giáo trình giáo khoa, phục vụ công tác giáo dục, đào tạo trong ngành GTVT và xã hội. Từng bước xây dựng Tủ sách Lịch sử - Truyền thống của ngành GTVT và các đơn vị trong Ngành, góp phần vào công tác giáo dục tư tưởng, truyền thống cho các thế hệ CNVCLĐ ngành GTVT Trung ương và địa phương. 
 
Năm 2017 Nhà xuất bản đã xuất bản và liên kết xuất bản 350 đầu sách và văn hóa phẩm, với nội dung và hình thức tốt, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của Ngành và xã hội theo Nghị quyết của Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương. 
 
Giám đốc Lê Tử Giang báo cáo tại Hội nghị
 
Công tác quản lý xuất bản thực hiện nghiêm túc quy trình liên kết xuất bản và các quy định xuất bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành, tăng cường kiểm soát nội dung các xuất bản phẩm, không có ấn phẩm vi phạm các quy định của Luật Xuất bản; số ấn phẩm nộp lưu chiểu cao hơn năm 2016.
 
Trong hoàn cảnh khó khăn chung của Xuất bản ngành GTVT, nhưng doanh thu toàn Nhà xuất bản đạt 25,5 tỷ đồng; các chỉ tiêu về đời sống của CBCNV được đảm bảo cơ bản theo Nghị quyết Hội nghị Người lao động đề ra, thu nhập bình quân khối Văn phòng Nhà xuất bản đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% chỉ tiêu KH; Công ty In Giao thông đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng. Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm Xuất bản GTVT miền Trung đảm bảo thu nhập tương đương năm 2016. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, nộp BHXH, BHYT.
 
Năm 2017, Chi bộ Nhà xuất bản duy trì sinh hoạt định kỳ, giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của chính quyền và các đoàn thể. Công đoàn Nhà xuất bản đã tổ chức thành công Đại hội, bầu Ban chấp hành Công đoàn mới nhiệm kỳ 2017 - 2021. Công đoàn và Đoàn thanh niên đã chủ động, tích cực phối hợp với Chính quyền trong các hoạt động tập thể và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; thăm hỏi các trường hợp ốm đau; tổ chức mừng sinh nhật đoàn viên, chúc thọ tứ thân phụ mẫu CBCNV; hoạt động của Ban Nữ công. CBCNV hưởng ứng hoạt động quyên góp ủng hộ nhân đạo, từ thiện; ủng hộ các tổ chức xã hội như: Cựu chiến binh, trẻ em tàn tật, hội người mù,...
 
 
Giám đốc Lê Tử Giang trao chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân
 
Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Tổng biên tập - Phó giám đốc trao giấy khen cho các các nhân đạt thành tích năm 2017
 
Kết quả của phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2017 có 16 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 2 tập thể và 2 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 5 tập thể được đề nghị Bộ GTVT công nhận tập thể “Lao động xuất sắc”, 4 cá nhân được đề nghị Bộ GTVT tặng Bằng khen. Chủ tịch Công ty tặng Giấy khen cho 5 cá nhân.
 
Đoàn kết phấn đấu hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản
 
Năm 2018 là năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như ngành GTVT. Ngành Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, tiếp tục tái cơ cấu tổng thể Ngành GTVT với phương châm hành động: "Phát huy truyền thống đi trước, mở đường, xiết chặt kỷ cương, chung tay xây dựng bộ máy liêm chính , hành động, hiệu quả, góp phần cùng cả nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2017". 
 
Trên cơ sở thực tiễn hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản năm 2017, dự báo công tác xuất bản phục vụ công tác tuyên truyền các sự kiện của đất nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT và cùng với việc phân tích trực trạng nguồn lực về tài chính, nhân lực, nhu cầu bạn đọc, Hội nghị Người lao động đã tập trung bàn các biệp pháp để thực hiện các chỉ tiêu đời sống, việc làm, thu nhập cho CNVCLĐ năm 2018.
 
 
Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị người lao động
 
Theo đó, Nhà xuất bản phấn đấu đạt tăng 5% - 10% đầu ấn phẩm, trong đó 50% đầu ấn phẩm (bao gồm cả sách điện tử nếu được cơ quan có thẩm quyền cấp phép) là tự xuất bản; sách xuất bản truyền thống (sách giấy) cơ bản giữ được số đầu sách như năm 2017. Các đầu sách tự xuất bản chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành, đặc biệt là các sách phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Bộ GTVT, các Nghị quyết của BCH TW khoá XII, phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Quốc hội Khóa XIII liên quan đến nhiệm vụ của ngành GTVT. Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, phấn đấu thu nhập mỗi người tăng 5% so với năm 2017.
 
Lãnh đạo Nhà xuất bản và người lao động tham gia Hội nghị năm 2018
 
Bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ về xuất bản như duy trì việc xuất bản các Tủ sách An toàn giao thông, Tủ sách Truyền thống – Lịch sử.... Hội nghị xác định tập trung việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh. Theo đó, Ban Giám đốc và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích và thu hút nguồn việc, tạo hiệu quả thiết thực cho Nhà xuất bản và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công việc. Tiếp tục xây dựng và bảo vệ thương hiệu các tủ sách của Nhà xuất bản; kiểm soát có hiệu quả thực hiện các quy trình biên tập xuất bản, quy trình sản xuất xuất bản phẩm; kiên quyết xử lý các sai phạm liên quan đến quy trình biên tập, quy trình sản xuất, chất lượng xuất bản (cả nội dung và hình thức).
 
Đồng thời, chủ động đề xuất chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng cụ thể, hiệu quả nhằm khuyến khích công tác phát triển thị trường phát hành, chú trọng công tác phát hành sách khoa học - công nghệ. Thường xuyên cập nhật thông tin, phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử Nhà xuất bản trong sản xuất, kinh doanh và quản lý; tiếp tục hoàn thiện cơ chế bán hàng trực tuyến. Đánh giá hiệu quả bước đầu bán hàng trực tuyến để có chính sách động viên kịp thời. Giám sát chặt chẽ các yếu tố liên quan đến chi phí sản xuất, giá cả vật tư, giá thành sản phẩm, theo dõi chặt chẽ công nợ, quản lý tốt tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh cùng các biện pháp thực hiện có hiệu quả nhằm đưa Nhà xuất bản GTVT ngày càng phát triển vững mạnh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Nhà xuất bản Giao thông vận tải (1983 - 2018).
 

 

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG