DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Tin tức - Sự kiện

Nhà xuất bản Giao thông vận tải phát hành DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH GIAO THÔNG VÂN TẢI 2018 - 2019

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, liên hệ công tác cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các đối tác trong và ngoài Ngành, Nhà xuất bản Giao thông vận tải tổ chức xuất bản và phát hành cuốn “Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2018 - 2019”.


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, liên hệ công tác cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các đối tác trong và ngoài Ngành, Nhà xuất bản Giao thông vận tải tổ chức xuất bản và phát hành cuốn “Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2018 - 2019”.

Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2018 - 2019” được xuất bản trên cơ sở kế thừa nội dung “Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2016 - 2017”, đồng thời tiếp tục cập nhật, bổ sung những thông tin mới nhất về các đơn vị trong Ngành, bao gồm: địa chỉ, website, e-mail, số điện thoại đơn vị; chức danh, họ tên, số điện thoại lãnh đạo các đơn vị trong ngành giao thông vận tải, các đơn vị thành viên, các phòng ban thuộc các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải.

Những cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải trong Danh bạ này gồm: Khối cơ quan thuộc Văn phòng Bộ; Các cục, vụ, viện; Khối báo chí, xuất bản; Các ban quản lý dự án; Khối trường học; Các tổng công ty, công ty; Các hội, hiệp hội; Các sở giao thông vận tải.

Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2018 - 2019” có dung lượng 648 trang, in trên khổ giấy 10 Í 16,5 cm, đơn giá: 125.000 đồng/ cuốn.

Các đơn vị có nhu cầu mua Danh bạ xin vui lòng liên hệ về địa chỉ: Phòng Phát hành - Nhà xuất bản Giao thông vận tải - Số 80B, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.39428746, Fax: 024.38224784, Website: nxbgtvt.vn

Hoặc có thể nhấn để Tải về PHIẾU ĐẶT MUA Tại đây

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG