DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Tin tức - Sự kiện

Giao Quyền Giám đốc Công ty In Giao thông

- Ban Web

Sáng nay (22/6) Nhà xuất bản Giao thông vận tải đã tổ chức công bố quyết định giao Quyền Giám đốc Công ty In Giao thông cho ông Nguyễn Đình Tạo.


Tham dự buổi Lễ có các ông Lê Tử Giang - Chủ tịch, Giám đốc, Nguyễn Hồng Kỳ - Tổng biên tập, Phó Giám đốc, Nguyễn Minh Nhật - Phó Giám đốc; lãnh đạo Văn phòng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

 

 

Thay mặt lãnh đạo Nhà xuất bản, ông Vũ Văn Tới - Chánh Văn phòng đã công bố quyết định giao Nguyễn Đình Tạo - Phó Giám đốc Công ty In Giao thông giữ chức Quyền Giám đốc Công ty In Giao thông. Ông Lê Tử Giang - Chủ tịch, Giám đốc đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Tạo.

 

 

 

Ông Lê Tử Giang đã phát biểu, giao nhiệm vụ và hy vọng ông Nguyễn Đình Tạo nỗ lực phấn đấu đưa Công ty In Giao thông vượt qua khó khăn, từng bước ổn định để phát triển. Ông Nguyễn Đình Tạo đã cám ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Nhà xuất bản và hứa phấn đấu tạo công ăn, việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản.

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG