DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

Tin tức - Sự kiện

Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất – Thị trường

- NXBGTVT

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT, Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Nhà xuất bản đã công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Nhị Lương, kỹ thuật viên chế bản điện tử, giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất – Thị trường Nhà xuất bản.


Bà Ngô Nhị Lương sinh năm 1978, quê quán Đông Anh, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin. Bà Lương đã có thời gian công tác tại Nhà xuất bản gần 20 năm trong vai trò là kỹ thuật viên thiết kế, trình bày, minh họa sách.

 

Ông Lê Tử Giang, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT trao quyết định bổ nhiệm cho bà Ngô Nhị Lương.

 

 

VIDEO
B Ộ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG