DANH MỤC SÁCH HIỆN CÓ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH - QUY CHUẨN - QUY PHẠM

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TỦ SÁCH AN TOÀN GIAO THÔNG

LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Đường thủy nội địa
Khổ sách: 21x31 cm cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2012

ĐẶT MUA SÁCH

Giá : 70,000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại

024 3942.8746

Mua hàng trực tuyến

Số lượng:

Mua ngay

Toàn văn QCVN 39:2011/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam. I. Quy định chung II. Quy định kỹ thuật III. Tổ chức thực hiện Phụ lục 1. Tín hiệu và kích thước các báo hiệu đường thủy nội địa QCVN 39:2011/BGTVT do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  • Chưa có ý kiến ...

XEM THÊM CÁC SÁCH KHÁC
  • Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt...

  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn...

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Tác giả:
Loại sách: Đường thủy nội địa
Khổ sách: 10x14,5
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2022 Sách Đặt hàng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: Đường thủy nội địa
Khổ sách: 20,5 x 29,5
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2013 Sách Đặt hàng