Ký kết Chương trình phối hợp trong công tác phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhân dân học tập suốt đời

2021/4/14 14:22

Sáng ngày 30/3/2021, tại trụ sở Bộ GTVT đã diễn ra Lễ kết Chương trình phối hợp giữa Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa ,Thể thao và Du lịch và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT về phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhân dân học tập suốt đời.

 

Tham dự lễ ký, về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT Uông Việt Dũng; Chủ tịch kiêm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản GTVT Nguyễn Minh Nhật; cùng đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cán bộ, biên tập viên, nhân viên Nhà xuất bản. Về phía Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) có Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng cùng các cán bộ của Vụ Thư viện.

 

 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chứng kiến lễ ký Chương trình phối hợp.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự qua tâm đến việc phát triển văn hóa đọc trên quan điểm phát triển văn hóa đọc là một trong những nội dung quan trọng của phát triển văn hóa của đất nước. 

 

Cũng theo ông Phạm Quốc Hùng, phát triển văn hóa đọc trên cơ sở khai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển vốn tri thức, văn hóa con người của dân tộc Việt Nam; đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại. Đặc biệt, Nhà nước hỗ trợ phát triển văn hóa đọc đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở giáo dục…  cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điệu kiện thuận lợi cho phát triển văn hóa đọc. 

 

 

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị hướng đến mục tiêu
tăng cường các xuất bản phẩm, đặc biệt là các xuất bản phẩm về ATGT

 

“Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu được xác định xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bấn phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tê - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập”. ông Phạm Quốc Hùng nhấn mạnh.

 

“Trên cơ sở đó, trong những năm qua, Bộ VHTT&DL đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều chương trình, hoạt động về các nội dung liên quan đến văn hóa đọc và thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Chương trình ký kết phối hợp hôm nay cũng là một trong những hoạt động trọng tâm mà Vụ Thư viện triển khai trong thời gian qua”, Vụ trưởng Vụ Thư viện khẳng định và bày tỏ mong muốn sách của Nhà xuất bản GTVT sẽ xuất hiện trên giá của Thư viện Quốc gia, 61 thư viện tỉnh và các thư viện huyện, cấp xã, thư viện chuyên ngành, đa ngành….

 

 

Thứ trưởng hai Bộ tặng hoa chúc mừng hai đơn vị

 

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị hướng đến mục tiêu tăng cường các xuất bản phẩm đặc biệt là các xuất bản phẩm về ATGT và hỗ trợ cho các thư viện trong các hoạt động phục vụ, xây dựng vốn tại liệu nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, phối hợp cung cấp, đảm bảo nguồn tài liệu chất lượng, phong phú và hỗ trợ xây dựng thư viện/tủ sách và các giải pháp phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhân dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện cộng đồng, thư viện/tủ sách cơ sở, trung tâm học tập công động, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất và phát hành, phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

 

Được biết, Nhà xuất bản GTVT ra đời trong những năm trước thời kỳ đổi mới, là một trong 7 nhà xuất bản chuyên ngành của cả nước, đã tổ chức xuất bản được hàng nghìn đầu sách với hàng chục triệu bản in phát hành rộng rãi trên toàn quốc, góp phần vào thành tích chung của ngành GTVT. Đặc biệt Nhà Xuất bản GTVT đã xây dựng được Tủ sách mang thương hiệu đặc trưng góp phần giảm thiểu TNGT, chống ùn tắc giao thông và từng bước xây dựng văn hóa giao thông Việt Nam.

K.A

(Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải)