Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất – Thị trường

2018/5/7 14:19 - Nguồn : NXBGTVT

Bà Ngô Nhị Lương sinh năm 1978, quê quán Đông Anh, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin. Bà Lương đã có thời gian công tác tại Nhà xuất bản gần 20 năm trong vai trò là kỹ thuật viên thiết kế, trình bày, minh họa sách.

 

Ông Lê Tử Giang, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT trao quyết định bổ nhiệm cho bà Ngô Nhị Lương.